Top of the page
Start od the content

Know the regulations

ÒRGANS DE GOVERN DEL MÀSTER 

 

1. Coordinador general del màster:

- Dr. Flocel Sabaté (Universitat de Lleida)

 

2. Coordinadors responsables del màster a cada universitat: 

- Dr. Jorge A. Eiroa (Universidad de Murcia)

- Dr. Joan Molina (Universitat de Girona)

- Dr. Félix Retamero (Universitat Autònoma de Barcelona)

- Dr. Flocel Sabaté (Universitat de Lleida)

- Dra. Marta Serrano (Universitat Rovira i Virgili)

 

3. Comissió paritaria del màster:

 

- Dr. Flocel Sabaté, coordinador general i representant de la Universitat de Lleida

 

- Dr. Jorge A. Eiroa, representant de la Universidad de Murcia

- Dr. Joan Molina, representant de la Universitat de Girona

- Dr. Félix Retamero, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Dra. Marta Serrano, representant de la Universitat Rovira i Virgili

 

- Dr. Gerardo Boto (Universitat de Girona), representant de la especialidad de historia del art

- Dr. Jesús Brufal (Universitat Autònoma de Barcelona), representant de l'especialitat d'història

- Dra. Isabel Grifoll (Universitat de Lleida) representant de l'especialitat de filologia

 

GUIA D'ÚS CURS 2019/20

GUIA D'ÚS CURS 2020/21

 

Documentació:

CONVENI 

ADDENDA

true