Start od the content

Why study?

El Màster Universitari en Identitat Europea Medieval és un ensenyament que sorgeix de la cultura de la recerca i la innovació per fomentar un concepte nou de formació, basat en el foment dels processos de lideratge en la investigació, la coordinació i el treball en equip, la autoformació i  la gestió de la informació, la comunicació i la investigació.

El Màster Universitari en Identitat Europea Medieval t'obre les portes de la recerca sobre l'Edat Mitjana, oferint una formació bàsica comú (20 crèdits), que et donarà pas a una menció especialitzada en una de les tres matèries a la teva disposició, a fi d'aprofundir, segons la teva preferència, en la Construcció històrica d'Europa (28 crèdits), els Intercanvis i difusió artística a Europa (28 crèdits) i Llengües i Literatures en l'Edat Mitjana (28 crèdits), finalitzant amb el Treball Final de Màster (12 crèdits).

Per dur a terme la teva formació tindràs a la teva disposició a un professorat especialitzat en investigació i posaran a la teva disposició tot tipus de materials formatius mitjançant la plataforma telemàtica que permet desenvolupar una aula universal, mitjançant la qual conjugar un complet àmbit internacional i, una ensenyança personalitzada, perfectament conjuntada amb les teves circumstancies laborals i familiars. Per primer cop, pots disposar d'un màster en estudis medievals mitjançant una ensenyança oficial completament on-line.

 

Sortides professionals:

  • Carrera científica
  • Ensenyament
  • Museus
  • Biblioteques i Arxius
  • Gestió del patrimoni cultural i històric