Top of the page
Start od the content

Dates of pre-enrolment and enrolment

Com em puc matricular?

La matrícula la podràs realitzar via internet. Un cop admès/sa al màster rebràs un correu electrònic amb les instruccions per a matricular-te.  

Quins pagaments he de fer?

Actualment, el preu del crèdit és de 46,10€. L'import total de la matrícula anirà en funció dels crèdits que trïis.  

IMPORTANT: 

En cas de superar les places disponibles, la Comisió Paritaria del Màster, com a òrgan de govern del màster, sol·licitarà els currículums amb la finalitat d'escollir els millors candidats. El 75% de la puntuació serà en funció de la formació adquirida i el 25% per raó d'activitats complementàries (congressos, seminaris, formació contínua, etc.).

true