Start od the content

Itinerary of part-time students

L'estudiantat del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval que cursi l'ensenyança a temps parcial caldrà que el primer any es matriculi dels 20 ECTS obligatoris del mòdul genèric (obligatori). Alhora, s'encoratja que es matriculin d'alguna assignatura de l'itinerari d'especialització que hagin escollit. Es recorda que no podran presentar el Treball Final de Màster si prèviament no superen els 48ECTS resultants de les assignatures de les matèries obligatòries i d'especialització.