Top of the page
Start od the content

Scholarships and loans

Beques / Ajuts

Convocatòries Obertes:

Convocatòria de beques de col·laboració als departaments universitaris pel curs 2015-2016.

Oberta des de l'1 de juliol de 2015 fins el 15 de setembre de 2015

https://sede.educacion.gob.es/avisos/proximas-cierre.html

 

Pagament de la matrícula de doctorat, màster o postgrau mitjançant un préstec promogut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i gestionat per alguna de les entitats financeres adherides.

De manera opcional i condicionada, hi ha la possibilitat d'obtenir una disposició mensual de caràcter compensatori a l'estudi, durant el període que durin els estudis.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 30/06/2013

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=19181

El present programa té com a objectiu atorgar ajudes a l’estudiantat procedent de sistemes educatius estrangers que desitgin cursar estudis de màsters universitaris a la UdL durant el curs 2013-2014. Data màxima de presentació de sol·licituds: 05/05/2013

http://www.udl.cat/serveis/ori/masteres

L'Obra Social "la Caixa", amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà existent en tot el seu àmbit d'actuació i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca 25 beques per cursar un doctorat a Espanya.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 16/04/2013

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_ca.html

Ajuts que faciliten i promouen l’ampliació d’estudis de llicenciats universitaris, així com l’especialització i actualització de coneixements de postgraduats, professors, investigadors, artistes i professionals procedents d’Amèrica Llatina. Destaquen tres projectes: Beques per a Màsters dirigides a llicenciats iberoamericans, programa de Jóvenes Lídeeres Iberoamericanos i un programa d’estades curtes dirigit a investiadors procedents de Brasil.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 07/04/2013

https://www.becas-santander.com

Beques de la Universitat Rovira i Virgili per cursar màsters oficials adreçades a alumnes espanyols i internacionals.

Data màxima de presentació de sol·licituds: Veure cada línia en concret.

http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html#urv>

Convocatòries Tancades:

Aquesta convocatòria de beques constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora l'eficiència educativa donat que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies de baixes rendes.

Data màxima de presentació de sol·licituds:

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=19201

Beques i ajuts per cursar estudis de màster i per dur a terme estades en el marc dels mateixos estudis.

Data màxima de presentació de sol·licituds:

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master.html

Programa de beques del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Data màxima de presentació de sol·licituds:

http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/becas/becas_extranjeros1/programas.html  

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ ANY 2013

Beques i contractes predoctorals i postdoctorals

 

L’ orientació investigadora del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval, encoratja a informar l'alumnat de les convocatòries obertes de beques i contractes predoctorals, i un cop superat el Doctorat, com prosseguir amb la carrera científica aconseguint contractes post doctorals.

 

 


true