Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.
Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Orientació i tutoria universitària. Programa NÈSTOR: L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.
 • Formació d’usuaris.
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
 • Préstec.
 • Obtenció de documents (SOD).
 • Informació bibliogràfica.
 • Fullets informatius.
 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
 • Llibres electrònics.
 • Cercador de revistes electròniques.
 • Diccionaris electrònics.
 • Enciclopèdies electròniques.
 • Bases de dades.
 • Tesis doctorals.
 • Guies temàtiques
 • Biblioteques virtuals.
 • Premsa.
 • Diaris oficials.
 • Dipòsits de documents digitals.

Biblioteca de Cappont. Va ser inaugurada l'any 2003 en el marc de les activitats de commemoració del 700 Aniversari de la Universitat a Lleida. Concebuda com una biblioteca de campus, cobreix les àrees de Dret, Economia, Empresa, Treball, Informàtica, Enginyeria, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Magisteri i Sociologia. Ocupa 4.520m2 i té 509 places de lectura.

Sales d'estudi. L'Edifici Polivalent, o aulari, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. Hi ha algunes aules d’estudi, així com disposició de taules i cadires als espais oberts (vestíbuls), amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris.

Sales d’informàtica a disposició dels usuaris:

Ubicació

Llocs de treball

Sistema operatiu

Edif. Centre de Cultures (0.02)

30

Linux (Fedora 14)

Edif. Polivalent (1.02)

31

Linux (Fedora 14) / Windows XP

Edif. Polivalent (1.04)

20

Linux (Fedora 14)

Auditori (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera). L'auditori és un espai emblemàtic de la Universitat en el qual es duen a terme actes acadèmics i també actes públics.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici Polivalent. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.

Els estudis de Lletres neixen l’any 1971 en l’Estudi General de Lleida, com a delegació, primer de l’Autònoma (UAB) i després de la Universitat de Barcelona (UB). Uns anys abans (1968), amb els estudis de Dret, Lleida havia recuperat una condició de ciutat universitària els orígens de la qual remunten a finals del segle XIII. Amb l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Universitat de Lleida, el 12 de desembre de 1991, es va crear la Facultat de Lletres actual.

El laboratori comú de tots els estudis de la Facultat de Lletres és la Biblioteca, un espai que permet que l'estudiantat i el professorat pugui exercir la recerca bibliogràfica per a l’estudi i la recerca en la Facultat.

A més, la majoria dels estudis de la Facultat requereixen espais privats on poder desenvolupar de forma especialitzada la recerca i les sessions de pràctiques docents. Aquests espais disposen del material, la infraestructura i el maquinari i el programari més adequats a les necessitats que els són inherents.

Per accedir a tota informació sobre el Servei de Biblioteca de la Facultat de Lletres, entreu a http://www.sbd.udl.cat/sbd/lletres.html

 

Laboratoris

 

Accions d’acollida. Durant els períodes de matriculació els nous estudiants tenen el suport dels estudiants de la UdL que els assessoren sobre el procés i els ajuden a emplenar els impresos. També els faciliten informació sobre els estudis que inicien i sobre temes com, per exemple, el carnet universitari i l’allotjament.

Recursos lingüístics complementaris per a la formació.

Llengües

El Servei Lingüístic (SL) s’encarrega de resoldre les necessitats lingüístiques de la UdL i treballa perquè la llengua pròpia de la Universitat aconsegueixi nivells de normalitat.

Cursos i certificats. El SL organitza cursos de català, occità, castellà i anglès, de diferents nivells i amb diversos sistemes d’aprenentatge, i cursos de llenguatges d’especialitat i altres d'específics.

Orientació laboral: borsa de treball. Es crea per formar els estudiants en tècniques actives de recerca de feina (currículum, carta de presentació, entrevista de treball). També es presenten enquestes d’inserció laboral dels titulats, els col·legis professionals i les perspectives laborals, a partir de l’experiència de professionals i de graduats que han finalitzat fa poc els seus estudis.

 Accés a serveis, associacions i convocatòries que s’ofereixen a l’estudiant de nou grau.

 • Correu electrònic

Tots els estudiants de la UdL disposen d’una adreça electrònica gratuïta que permet la consulta sobre activitats, cursos i ofertes de la borsa de treball.

 • Carnet de l’estudiant:

El carnet de la UdL es presenta com una targeta convencional de plàstic que incorpora un xip format per un microprocessador, una memòria de programa i una memòria de treball estructurada en diverses zones. Aquesta tecnologia fa del carnet una targeta intel·ligent que obre múltiples prestacions, a més del seu ús estrictament universitari.

 • Connectivitat i préstec d’equips

El campus virtual

La UdL ha implantat un campus virtual que permet a l’estudiantat dur a terme una sèrie de tràmits i feines (consulta de notes, accés a materials docents i altres) que li facilitaran la seua vida acadèmica.

 • Oferta cultural

Possibilitat de participar en les activitats, cursos i tallers que s’organitzen i promocionen des dels Serveis Culturals de la UdL i que apropen el món de l’art i la cultura a la comunitat universitària.

 

-       Espai de Teatre

-       Aula de Poesia Jordi Jové

-       Filmoteca Cinema-Ull

-       Aula de Música

-       Iniciatives Plàstiques

-       Oferta esportiva

El Servei d’Esports de la Universitat de Lleida es va crear amb la idea  que l’esport i l’activitat física havien de formar part de la vida acadèmica de la Universitat. Per això, aquest servei s’obre a tota la comunitat universitària.

 • Activitats solidàries i de cooperació

El Centre de Cooperació Internacional (CCI) de la UdL vol potenciar la transmissió de l’experiència professional, docent i d’investigació de la comunitat universitària cap a països del denominat Tercer Món i la sensibilització d’àmbit local.

 • Atenció psicològica

El servei de suport a l’estudiantat té com a finalitat l’ajuda als estudiants que necessiten algun tipus de suport de caràcter psicològic o emocional. L’assessorament es realitza de forma personal o a través del correu electrònic.

 • Assegurança de l’estudiant

1.- Assegurança escolar obligatòria

L’assegurança escolar és obligatòria per a tot l’estudiantat menor de 28 anys que cursa estudis de primer, segon o tercer cicle.

2.- Assegurança d’accidents Cum Laude

L’assegurança d’accidents és una pòlissa contractada per una companyia privada que protegeix a la persona assegurada en cas de sofrir un accident i li garanteix assistència sanitària.

true